31 ม.ค. 2562, 16:11 น.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 โลกออนไลน์มีการแชร์คลิป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับความเรียบง่ายของพระองค์ขณะเสวยก๋วยเตี๋ยวข้างคลองอย่างเป็นกันเอง