4 พ.ค. 2562, 13:57 น.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีรายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรี จะมีการเผยแพร่วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี วีดิทัศน์ดังกล่าวจะมีเนื้อหาของภาพที่แสดงถึงพลัง และความรู้สึกรักชาติแบบสมัยใหม่วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ความยาว 1 นาที 16 วินาที จะมีการเผยแพร่ภาพในวันที่ 4 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นวันแรก