10 ม.ค. 2561, 07:20 น.

   จากกรณี หญิงสาวทำสัญญาจ้าง “ประธานบอย” ให้หาทนายความสู้คดีให้ แต่จนแล้วจนรอดถึงวันขึ้นศาลกลับไม่มีทนายความมาว่าความให้ จึงขอยกเลิกสัญญา แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงไม่คืนเงินให้ จึงนำเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านทนายประชาชนฯ