7 ก.ค. 2562, 08:33 น.
20190707083307.jpeg

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของ ตาคิด ที่หอบดอกบัวเก็บในสระข้างทาง มาถวายพระ ในงานทอดผ้าป่า จนกลายเป็นกระแสโด่งดัง กระทั่งพระโต้ง วัดเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ ที่ไปร่วมกิจนิมนต์ สอบถามทราบว่า ลุงดอกบัว อยู่บ้านหลังเก่าๆ ท้ายหมู่บ้านหลังวัด

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 มีรายงานว่าคุณตาได้บ้านหลังใหม่แล้ว โดย พระโต้ง กตปุญโญด้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ค ระบุใจความว่า #บ้านหลังใหม่ ; คุณตาดอกบัว#คนจนผู้ยิ่งใหญ่ ;#ชายผู้เข็ญใจในวันนั้น#ชายผู้สุขใจในวันนี้#อนุโมทนา คุณธัญธารีย์ สันตพันธุ์ เจ้าภาพซื้อบ้านหลังใหม่ให้ในราคา 130,000 บาท#คณะพระธรรมจาริก ศูนย์อบรมฯเข็กน้อย เจ้าภาพเทพื้น ซื้อไม้ผลชนิดต่างๆ ปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์ 15,000 บาท คุณนก เพชรบูรณ์ จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ 2,000 บาท#นับเป็นบ้าน หลังที่ 58 #บ้านพระธรรมจาริกสงเคราะห์ ที่สร้างมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยต่างๆ

ที่มา : พระโต้ง กตปุญโญ